تراشه های آرفید ، مورد استفاده در بدن

برای تحلیل آینده، شناخت حال ضروری است. مثلا یکی از فناوری های روز سامانه ای به نام آرفید (RFID) است که برای بازشناسی چیزها به کار می رود. در این فناوری نوین، ریز تراشه هایی به شکل برچسب یا پوشینه کوچک (کپسول) روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده می شود. این وسیله دارای یک مدار و یک آنتن بسیار کوچک است که در صورت دریافت امواج خاصی از یک دستگاه بازخوان، موجی رادیویی از خود تابش می کند و اطلاعات درون خود را ارسال می نماید.

این فناوری که از چند سال قبل مراحل آزمایشی آن آغاز شده بود، امروز به طور گسترده در کتابخانه ها، فرودگاه ها، فروشگاهها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و حتی امکان ذخیره سازی و فرستادن اطلاعات زیستی افراد را فراهم ساخته است.


  • علیرضا رحیمی
  • دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

آینده آز آن کیست؟

به نظر شما با توجه به اوضاع کنونی فناوری، آیندهٔ دنیا چگونه خواهد بود؟ پیشرفت هترین رسانه ای که بشر در آینده خواهد ساخت چه می تواند باشد؟ یک نمونه از تغییرات در پایین صفحه ارائه شده است. شما نیز پیش بین یهای خود را بنویسید.

  • علیرضا رحیمی
  • دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

مجوز استفاده و نگهداری از رادیو!

بار دیگر به تصویر بالا نگاه، و خودتان را در هفتاد، هشتاد سال پیش تصور کنید. دنیای آن زمان با حالا چقدر فرق کرده است؟ اگر الان به شما بگویند که برای داشتن رادیو باید مجوز بگیرید، چه واکنشی نشان می دهید؟


  • علیرضا رحیمی
  • دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

شاهرود شناسی

شاهرود شناسی

تنها وبسایت گردشگری شهرستان شاهرود
  • علیرضا رحیمی
  • جمعه ۱۶ شهریور ۹۷
کلمات کلیدی