[صرفاً جهتِ یادگاری]

* * *

سرود سال 95 که در شهرستان اول شد. 

دریافت | مدرک

دقیقا یک روز قبل از مسابقه ی نهایی! 

* * *

سرودی که قرار بود برای مسابقات استانی بخونیم. 

ولی به علت وقت کم و آمادگی بسیار کم ما، نتونستیم شرکت کنیم! 

آماده نبودنمون در آخرین باری که تمرین کردیم، کاملا مشخصه! 

دریافت

سایه زن ها، دو نفر از خوش صداترین هامون بودن!

* * *

بروز خواهد شد! :)