[صرفا جهتِ...دیگه واقعا این نمی‌تونه جهتِ یادگاری باشه! :|]

[صرفاً جهتِ کاری باری چیزی]